IVAN LEVASSEUR, Tierra convertida en música.

 

 » “Le son de la Terre” és una interessant proposta musical amb instruments ceràmics a càrrec d’Ivan Levasseur, ceramista i músic francès de gran reconeixement dins i fora del seu país.

L’ autor ha fet una intensa recerca d’ instruments musicals de cultures d’ arreu del món, explorant a fons les possibilitats de les peces sonores de vent, de corda i de percussió, i extraient  les màximes possibilitats del xiulet, del timbre d’un so i les seves variacions. En el so de terra  tot va lligat a la matèria i la forma: tornejat, modelat i altres processos d’elaboració del fang i recerca de les possibilitats acústiques de les diferents argiles, com el gres, la porcellana i altres. Els seus instruments, fets de ceràmica per el propi artista, són autèntiques escultures per crear sons.»

 Texte de l’organització de la fira del càntir d’Argentona

 Museu del càntir d’Argentona :http://www.museucantir.org/

 

» «Le son de la Terre «es una interesante propuesta musical con instrumentos de cerámicas por Ivan Levasseur, ceramista y músico francés de amplio reconocimiento tanto dentro como fuera de su país.

  El autor ha hecho una intensa búsqueda de instrumentos musicales de las culturas de todo el mundo, explorando las posibilidades de piezas sonoras de viento, cuerda y percusión y extraer las máximas posibilidades del silbato, el timbre de un sonido y sus variaciones. En el sonido de la tierra estaba ligado a la materia y la forma: enlatado, modelado y otros procesos de elaboración del barro y la búsqueda de las posibilidades acústicas de diferentes arcillas, como gres, porcelana y otros. Sus instrumentos, hechos de cerámica por el propio artista, son auténticas esculturas para crear sonidos».

Texto la organización de la «Fira del Càntir d’ Argentona» 

Museu del Càntir d’ Argentona: http://www.museucantir.org